Print
Details: Category: VUI News | Published: 01 January 2011 | Hits: 5023

Обява Доставка на храни

Приложение към Обява Доставка на храни

Покана АОП 1 2

Публична покана от АОП 1 2

Документация ЗОП 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ракитово CMP Документ - 21.08.2015 15.15

Ракитово CMP Образец - 21.08.2015 15.20

Разяснения на Документацията - 28.08.2015 15.36

Протокол - 08.09.2015

Договор 1 2 3 4 5 6 7 8

Плащания 1 2

Ракитово Храни Документации 05.01.2016

Образци 05.01.2016

Протокол 1 2 3 4 5

Договор

Обява

ПРИЛОЖЕНИЕ №11 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ №12 - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ №13 - ДОГОВОР

ПРИЛОЖЕНИЕ №14 - МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

ПРИЛОЖЕНИЕ №14 - №1 - №10

ПРИЛОЖЕНИЕ №15 - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ПРОТОКОЛ №1

Договор приложение 13 

ОБЯВА

ОБЯВА

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - №8

ПРИЛОЖЕНИЕ №09 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ-1

ПРИЛОЖЕНИЕ №10 - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ-2

ПРИЛОЖЕНИЕ №11 - ДОГОВОР

ПРИЛОЖЕНИЕ №12 - МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА-1

ПРИЛОЖЕНИЕ №13 - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ-1

ПРИЛОЖЕНИЕ №13 - ДОГОВОР - 1

ПРОТОКОЛ №1-1-2-1


Обява

 
 
 
 
 
 
 

 
АОП 1 2